Niedziela Palmowa – ogłoszenia

 1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas w Wielki Tydzień. To już naprawdę ostatni moment, aby pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty, aby w pełni uczestniczyć w Świętym Triduum Paschalnym.    Prosimy, nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.

 

 1. Spowiedź    –       poniedziałek, wtorek i środę od godz. 17:00

           –      Wielki Piątek   w godz. 7:00  –  24:00

           –     Wielka Sobota         w godz. 7:00 – 8:00   i   15:00 – 16:00.

 

 1. W i e l k i C z w a r t e k :

     – w tym dniu jest odprawiana w kościele parafialnym tylko jedna Msza św., zwana Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa

     –     Msza św. o godz. 18:00

     –     po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy

     –     adoracja do godz. 22:00.

 

 1. W i e l k i P i ą t e k :

     –   upamiętnia mękę i śmierć Pana Jezusa, obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy: powstrzymujemy się od alkoholu, a także pokarmów mięsnych i tylko raz jemy do syta. Tego dnia, na znak smutku i żałoby, nie sprawuje się Eucharystii. Na zakończenie liturgii Najśw. Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego:

–       liturgia rozpocznie się o godz. 18:00

a/ Liturgia Słowa

b/  adoracja Krzyża – ofiary przeznaczone są na Ziemię Świętą

c/ Komunia św.

–  a d o r a c j a :  godz. 7:00  do  godz. 24:00   –   zapraszamy do modlitwy

godz. 23:30  –  Gorzkie żale  i  zakończenie adoracji.

 

 1. Każdego dnia księża i siostry zakonne modlą się psalmami. Modlitwa ta nosi nazwę Liturgii Godzin inaczej Brewiarz. W Wielki Piątek i w Wielką  Sobotę pragniemy włączyć się w tą modlitwę. Zapraszamy na Ciemną Jutrznię  o godz.  7:00  rano w piątek i sobotę.   

 

 1. Natomiast Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00, a Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 15:30 w kościele.

 

 1. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa przekazanym S. Faustynie od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w czasie Godziny Miłosierdzia będziemy odmawiać nowennę do Miłosierdzia Bożego, która będzie codziennie o godz. 15:00.   Tekst nowenny jest wyłożony na stoliku z prasą.        

 

 1. W i e l k a S o b o t a :

–       jest dniem adoracji Najśw. Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym planując swój dzień, abyśmy znaleźli czas na spotkanie z Chrystusem w czasie adoracji, najlepiej według podanego planu.  Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, obowiązuje więc nadal cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Zatem warto w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych

     –       adoracja od godz. 7:00 rano

     –       święcenie pokarmów w kościele parafialnym od godz.  9:00  do  15:00

W czasie święcenia pokarmów będzie zbierana taca na nasze Seminarium Duchowne w Paradyżu.

W Śliwniku w sobotę adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 9:00 – 12:45,  a po  jej zakończeniu poświęcenie pokarmów.

    Święcenie na innych wioskach:        Kartowice – 10:00,  Henryków – 10:30, 

                                  Puszczyków – 11:30,      Nowa Kopernia – 12:00

 

    Godz. 21:30 – WIGILIA PASCHALNA : oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa

 1. a) gromadzimy się przed kościołem na poświęcenie ognia i wody ( świece na odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. otrzymamy w kościele)
 2. b) Msza św.
 3. c) liturgia zakończy się procesją rezurekcyjną.

 

 1. N i e d z i e l a Z m a r t w y c h w s t a n i a     P a ń s k i e g o :

       –    Msze św.  o godz.  6:00 ;   8:30;   10:00;   11:30;   13:00    i   18:00

       –    Śliwnik o godz.  6:00,     a  w szpitalu również o godz.  6:00.

 

 1. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pamiętajmy o naszych zmarłych – zanieśmy im radosną wieść o zmartwychwstaniu naszego Pana i nadzieję,  że i oni zmartwychwstaną. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na cmentarzu o godz. 17:00 za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za tych, którzy odeszli z naszej wspólnoty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

 

 1. Poniedziałek Wielkanocny :

     –  Msze św. według porządku niedzielnego

     –   taca przeznaczona jest na KUL oraz Instytut Filozoficzno-Teologiczny.

 

 1. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne tylko we wtorek w godz.  16:00 – 17:00.

 

 1. W tym tygodniu można jeszcze w kościele ofiarować żywność trwałą, a w Wielką Sobotę możemy podzielić się święconką  –   tradycyjnie już   będzie można złożyć swój dar w kaplicy Krzyża św. Ofiarowana żywność będzie przekazana samotnym i rodzinom najbardziej potrzebującym.

 

 1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na renowację ołtarza głównego –  taca z Wielkiego Czwartku, Wielkiej Soboty i Niedzieli  Zmartwychwstania  Pańskiego  przeznaczona  będzie  na  ten  

 

 1. Plan adoracji i program Triduum Paschalnego jest podany na stronie parafii, a także będzie rozdawany dzisiaj przy wyjściu z kościoła.

 

 1. Natomiast w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przypada dzień imienin Ks. Bartosza – życzymy już dzisiaj drogiemu solenizantowi: zdrowia, wielu łask i Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej Wniebowziętej. Pamiętajmy także o nim w naszej  modlitwie, szczególnie  w przyszłą niedzielę na Mszy św. godz. 10:00.

 

 1. Przypominamy, że dzisiaj Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta rozpocznie się o godz. 19:00 przed kościołem – zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.