DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

25 marca 2019 roku odbyła się uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO jest  to też Dzień Świętości Życia. W tym dniu w naszej parafii odbyło się uroczyste podjęcie DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO.  O godz. 18:00 została odprawiona uroczysta Msza św., którą celebrowali dwaj kapłani:  ks. Łukasz i ks. Bartosz. Głównym celebransem był ks. Łukasz.  Ks. Bartosz wygłosił okolicznościowe kazanie i  przyjmował deklarację od  osób przystępujących do Duchowej Adopcji. Uroczyste przyrzeczenie odbyło się przy zapalonych świecach odpalonych od ognia paschału. Teraz każdy kto złożył przyrzeczenie będzie przez 9 miesięcy  codziennie odmawiał modlitwę w intencji poczętego dziecka, jedną tajemnicę różańca oraz będzie  podejmował dobrowolne postanowienie na rzecz wybranego przez Boga poczętego dziecka.

Dziękujemy wszystkim, którzy odważyli się podjąć tak wspaniałe dzieło.