DZIEŃ DRUGI PERYGRYNACJI

13 marca czuwanie przed wizerunkiem odbywało się już od godz. 6:30. Następnie można było skorzystać z uczestnictwa we Mszy św. o godz.: 7:00, 9:00 i o 11:00 celebrowanej przez kapłanów naszego dekanatu. Nabożeństwo pożegnania odbyło się o godz. 14:30 prowadzone prze ks. Tomasza.