ŚRODA POPIELCOWA 2019

6 marca   2019 rozpoczął się WIELKI POST. W tym dniu usłyszeliśmy w czytanej Ewangelii wg św. Mateusza (6, 1-6. 16-18) trzy konkretne drogi odnowy duchowej jakie wskazuje nam sam Jezus: jałmużna, modlitwa i post.

„Przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie” – stwierdził Ojciec Święty w swoim orędziu na rozpoczynający się  Wielki Post. Opatrzył je cytatem z Listu św. Pawła do Rzymian: „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8, 19).

Środa Popielcowa przypomina o bardzo ważnym aspekcie jakim jest nietrwałość wszystkiego, co doczesne. Popiół jako symbol kojarzący się z przemijaniem został nam posypany przez kapłana na głowę. Słyszeliśmy jednocześnie wypowiedziane słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W tym sformułowaniu mamy do czynienia z czymś w rodzaju konstruktywnej krytyki chrześcijańskiego życia. Jeśli Kościół wypowiada te słowa wobec wszystkich, to znaczy  że wobec nikogo nie traci swej wiary. Środa Popielcowa pokazuje, że Kościół wierzy w człowieka, bo każdy człowiek zawsze ma szansę wrócić na drogę przykazań, nawet gdyby był wielkim grzesznikiem. Obrzęd posypania popiołem ma charakter pokutny. To bardzo stara tradycja, sięgająca wielu wieków. Podczas Mszy św. opuszcza się akt pokuty, by po homilii przy towarzyszeniu śpiewów pokutnych posypać głowy popiołem.  Tak też było w naszym kościele na Mszach św. o godz. 7:00,  9:00,   11:00, 16:30 (dla dzieci) i 18:00, a w Śliwniku o godz. 17:15.

 

Usłyszeliśmy w trakcie homilii między innymi takie słowa:

„Liturgia Słowa zaprosiła nas do podjęcia  drogi pokuty i nawrócenia, która ma  wszystkich doprowadzić  do radości Paschy Pana, na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Początkiem drogi nawrócenia jest uznanie, że potrzebuję nawrócenia.  …. Prawdziwe nawrócenie to jest wewnętrzna postawa serca.  Jeżeli dzisiaj jesteś  tutaj i masz w sobie szczere, autentyczne i prawdziwe pragnienie powrotu do Boga to podejdź  do kapłana, aby posypać głowę popiołem.   Aby dobrze przeżyć ten czas, Wielki Post wyznacza nam trzy drogi:   jałmużnę,  modlitwę i post. …..  Obyśmy na zakończenie tego Wielkiego Postu  mogli wyśpiewać chwałę Panu Bogu za to, że wielkie rzeczy  dokonał w moim życiu.”

 

W naszej parafii można było wziąć dla siebie Zdrapkę Wielkopostną. Jest  to plansza, na której znajdują się pola do zdrapania na każdy dzień  i pomogą nam odkryć, że codzienność może być  pełna modlitwy, radości, nadziei. Wszystko w duchu wielkopostnym – post, modlitwa, jałmużna.  A poprowadzą nasze  indywidualne rekolekcje aż do Poniedziałku Wielkanocnego.