V Niedziela zwykła – ogłoszenia

 1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia.

 

 1. W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele na Mszy św. o godz. 9:00 będziemy się modlić w intencji wszystkich chorych z naszej parafii. Serdecznie prosimy o pomoc chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.

 

 1. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.

 

 1. W najbliższy czwartek przypada święto świętych Cyryla i Metodego. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki podjęli wiele udanych wypraw misyjnych i wprowadzili do liturgii język słowiański. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian, a także są Patronami Europy.     

 

 1. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

 1. Grupa biblijna zaprasza na spotkania w środy o godz. 16:00 w salce nad garażami, natomiast spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa w czwartek o godz. 16:00 w salce.

 

 1. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii św. w przyszła niedzielę po Mszy św. o godz. 13:00.

 

 1. Natomiast spotkanie kandydatów do bierzmowania – grupa Ks. Bartosza – również w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej w kościele.

 

 1. Tygodniowy kurs przedmałżeński rozpocznie się w naszej parafii 18 lutego. Nauki będą rozpoczynać się każdego dnia Mszą św. o godz. 18:00 w kościele, a po jej zakończeniu spotkania odbywać się będą w salce nad garażami. Zainteresowani powinni zapisać się w zakrystii albo telefonicznie pod numerem  68  :  376  –  2515,  ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

 

 1. Parafialny Klub Seniora organizuje w dniach 3 – 12 czerwca, br. wyjazd na turnus rehabilitacyjno–wypoczynkowy do Mrzeżyna. W ramach turnusu będą wykonywanie też zabiegi rehabilitacyjne. Odpłatność za turnus wynosi 1150 zł. Zapisy oraz wpłata zaliczki w wysokości 400 zł  w salce nad  garażami  w  każdą środę  w  godzinach  10:00  –  11:30.

 

 1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła składamy ofiary do puszek na Hospicja.

 

 1. Bóg zapałać za ofiary składane na renowację ołtarza głównego.