ROZBIÓRKA OŁTARZA GŁÓWNEGO

W dniach 10-11 grudnia firma konserwatorska rozebrała do renowacji elementy głównego dzięki dużej pomocy firmy Pana Kubika. Na czas rozbiórki Najświętszy Sakrament  znajdował się w kaplicy Krzyża Świętego. Ołtarz w całości po renowacji zostanie złożony za rok.