UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

25 listopada obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to już ostatnia niedziela w roku liturgicznym. Przypomina nam o eschatologicznym wymiarze naszego życia, które zmierza do spotkania z Chrystusem na końcu czasów.  Oddajemy cześć Chrystusowi Królowi, On jest Panem całego stworzenia, ku Niemu wszystko podąża i dzięki Jego zbawczej męce i zmartwychwstaniu ma udział w życiu wiecznym. Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami udziela się wiernemu, który w uroczystość Chrystusa Króla odmówi publiczne akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.

 

Dzisiejsza uroczystość to także patronalne święto naszego Seminarium Duchownego –   pamiętajmy o modlitwie za kleryków i profesorów. W związku z tym gościliśmy kleryka Kacpra, który przeczytał list od rektora  Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu ks. Dariusza Mazurkiewicza.