MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI  11 listopada 2018 roku o godz. 18:00 odbyła się w szprotawskiej farze Eucharystia w intencji Ojczyzny.  Celebransem był ks. Łukasz, który wygłosił    okolicznościowe kazanie. Usłyszeliśmy:

„Słowo Boże jest najlepszym komentarzem do dziejących się wydarzeń i dzisiejsza Ewangelia jest tego dowodem. Słowo Boże mówi nam dzisiaj o ofierze, o tym że pewna uboga wdowa  postanowiła oddać wszystko co miała. Nie sposób w tym momencie w stulecie odzyskania Niepodległości  nie myśleć o tych, którzy dla Ojczyzny na przestrzeni dziejów również oddali wszystko co mieli – swoje majątki, zdrowie, a przede wszystkim największy dar – swoje własne życie. Nasz patriotyzm wyrasta z  tej pamięci o nich i tożsamości,  byśmy dzisiaj składali swoją ofiarę w codzienności. Każdego dnia spełniając swoje zadania, czy to w pracy zawodowej, czy to z obowiązku pełnienia roli matki, ojca bądź uczniem. Zmagamy się o swoją przyszłość, a tym samym o przyszłość naszej Ojczyzny. I choć dziś nie musimy przelewać krwi to tak drogo odkupiony przez  naszych przodków dar wolności staje się dla nas pięknym, a zarazem trudnym zadaniem i wyzwaniem. To zadanie jest możliwe do spełnienia tylko wówczas gdy człowiek sam w sobie będzie wolnym. Gdy nie da się zniewolić temu co niszczy i poniża. A to co nas niszczy od wewnątrz to niezgoda, wszelkie nałogi, nadmierny konsumpcjonizm,  brak moralności, egoizm czy pycha. Wystarczy, że spojrzymy w przeszłość zanim  utraciliśmy  niepodległość. ……  To zniewolenie wewnętrzne  stało się przyczyna upadku Rzeczypospolitej. Jakże potem diametralnie różnią się postawy tych, którzy  walczyli o wolność Polski. Ich gotowość na tak heroiczne poświęcenie, możliwe  było między innymi dzięki takim wartościom jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. Właśnie te wartości przyświecały naszym przodkom, którzy walczyli przelewając krew, czy też ciężko  pracując, byśmy my teraz mogli świętować Niepodległość Ojczyzny.  Kończę tę Homilię słowami  Ojca Świętego Jana Pawła II, który na zakończenie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1979 tak oto do nas mówił: „Pozwólcie więc zanim stąd odejdę patrząc jeszcze  na Kraków. Na ten Kraków, w którym każdy kamień  i każda cegła jest mi droga. I patrząc stąd na Polskę. I dlatego zanim stąd odejdę  proszę was abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką jaką zaszczepia nas Chrystus  na Chrzcie św. Abyście nigdy zwątpili, nie znużyli się i zniechęcili się, abyście nie podcinali sami tych korzeni z których wyrastamy. Abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń naszych matek  ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie  nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to.” Niech to stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości stanie się dla nas impulsem do zabiegania o wolność ducha, którą daje Chrystus. Wolność, która jak to określił papież Leon XIII – jako najznakomitszy dar natury. Czyli coś co wypływa z wnętrza człowieka, coś co posiadamy w sposób wrodzony i naturalny. Abyśmy nigdy tego w sobie nie utracili.”

W uroczystej Eucharystii uczestniczyli żołnierze z 11 Batalionu Dowodzenia ze swoim dowódcą ppłk mgr inż. Dariuszem Lesiukiem, burmistrz Szprotawy Józef Rubacha z małżonką, zastępca burmistrza Paweł Chylak, radni Szprotawy, poczty sztandarowe ze szkół i organizacji. Oprawę muzyczną zapewniła nam szprotawska orkiestra dęta pod dyrekcją kapelmistrza Zdzisława Głowackiego oraz organista Mieczysław Ganowski.