1 LISTOPADA 2018 – „ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH”

Uroczystość Wszystkich Świętych przywołuje na pamięć rzeszę świętych i błogosławionych, którzy zostali bądź też nie zostali ogłoszeni przez Kościół i wyniesieni do chwały ołtarzy. Uroczystość Wszystkich Świętych każe nam zatrzymać się na chwilę w pędzie codzienności świata i zastanowić się. Centrum uroczystego dnia była EUCHARYSTIA  odprawiona na cmentarzu komunalnym poprzedzona procesją (procesja rozpoczęła się o godz. 11:30). W procesji uczestniczyli wszyscy kapłani pracujący w parafii, kleryk Łukasz, siostry Elżbietanki, ministranci i oczywiście liczni wierni. Procesja zatrzymywała się na 5 stacjach, na których wznoszone były modlitwy za poszczególnych zmarłych. Ostatnią stacją był polowy ołtarz przy którym została odprawiona uroczysta Msza Święta. Głównym celebransem był ksiądz Bartosz  w koncelebrze z ks. Tomaszem i ks. Łukaszem. Obecny był też był ks. Proboszcz Ryszard. Ks. Bartosz  wygłosił okolicznościowe kazanie. Usłyszeliśmy między innymi takie słowa: „Uroczystość Wszystkich Świętych zachęca nas do tego abyśmy  z nadzieją i ufnością spoglądali  w górę, a stronę nieba. Dziękujemy Panu Bogu za naszych braci i siostry, którzy odpowiedzieli całym swoim życiem wielkodusznie na łaskę powołania do świętości, a Ewangelię Świętą uczynili programem swojego życia. Dlatego po trudach ziemskiego życia zostali zaproszeni do wejścia do radości i chwały nieba. Wielu naszych bliskich zmarłych spoczywających na tym cmentarzu z pewnością byli ludźmi świętymi. …..    W życiu tych naszych braci i sióstr wypełniła się Ewangelia, która dzisiaj słyszeliśmy. Są świętymi ponieważ pragnęli sprawiedliwości, bo pokazali się ludźmi miłosierdzia, bo wprowadzali pokój, cierpliwie znosili prześladowanie dla sprawiedliwości, mieli odwagę przyznać się do Chrystusa przed światem i świadczyli o Nim do końca, bo okazali się ludźmi czystego serca. A w którym miejscu my jesteśmy? ……  Dzisiejsza uroczystość ma w nas na nowo obudzić pragnienie doskonałej chrześcijańskiej świętości. Świętości, która nie jest wędrowaniem w chmurach, człowiek święty to człowiek, który rzeczywistość nieba wnosi w rzeczywistość tego świata. Pragniesz takiego życia, chcesz być święty? Istotą świętości jest miłość. Dzisiejsza Ewangelia każdego z nas prowokuje do tego abyśmy zajęli stanowisko za kim chcemy w życiu pójść, za jakimi obietnicami. Obyśmy poszli za Chrystusem, a usłyszymy na końcu swoich dni „Wejdź do radości swojego Pana”.

 Ofiary zebrane na Eucharystii zostaną przeznaczona na renowację ołtarza głównego w naszym kościele. Śpiewy prowadził  Piotr Siuda, a oprawę muzyczną zapewnił nam organista Marcin Bojski.

Na cmentarzu można było także składać wypominki za naszych zmarłych od godziny 10:00 do rozpoczęcia Mszy Św.