NOWE EKRANY

MAMY NOWE EKRANY W KOŚCIELE

Od 19 września funcjonują już w naszej  świątyni  nowe ekrany do wyświetlania tekstów pieśni i modlitw. Są trzy: jeden w nawie głównej a dwa w nawach bocznych. Dodatkowo na ekranach w nawach bocznych wierni mogą w przerwach między wyświetlaniami tekstów śledzić na żywo obraz  ołtarza głównego.