KANCELARIA PARAFIALNA

Kancelaria parafialna 

wtorek:                                               16:00 – 17:00

czwartek:                                           16:00 – 17:00

sobota:                                               16:00 – 17:00

 

tel.     prob.      68 :    376 – 2515            510 – 945 – 033

wik.        68 :    376 – 3025

 

Konto parafii: 68 1020 5460 0000 5102 0050 0439

                                                                                                   

Sprawy dotyczące pogrzebu i sakramentu chorych można zgłaszać na plebanii w każdym czasie, natomiast pozostałe sprawy załatwiamy w godzinach wyznaczonych w kancelarii !

                                                                                                 

1.Sakrament Chrztu Świętego

 • Przed zgłoszeniem chrztu dziecka należy uczestniczyć w naukach przygotowujących do Sakramentu Chrztu św.
 • Zgłaszać co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą Chrztu św.
 • W kancelarii parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:

          a/ akt urodzenia dziecka

          b/ dane rodziców chrzestnych

 • imię i nazwisko oraz rok urodzenia
 • adres zamieszkania
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że jest wierzącym, praktykującym i może pełnić godność chrzestnego

         c/ zaświadczenie o udziale w naukach przed chrztem rodziców i chrzestnych.

                                                                                                                                                   

Kto może być chrzestnym?

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie. Chrzestnym nie może więc być każdy. Więcej, Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania.

Chrzestnym może być ten, kto:

1. został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;
2. jest katolikiem;
3. ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
4. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
5. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
6. prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
7. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego
(tzn. wolny od jakiejkolwiek kary kanon.);
8. nie jest ojcem ani matką dziecka /
osoby przyjmującej chrzest/.

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła!

Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, najlepiej uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.

Zadaniem chrzestnego jest bowiem nie tyle „rozpieszczanie” dziecka prezentami ile wspomaganie rozwoju jego wiary. A zatem kryterium wyboru nie może być w żadnym wypadku stan posiadania majątkowego. Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty (czy może dbać o wiarę dziecka chrzestny, który widuje chrześniaka raz czy dwa razy w roku?). Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł   zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania. To dlatego, gdy chrzestny nie jest osobiście znany proboszczowi, wymagane jest zaświadczenie z parafii zamieszkania, że jest osobą wierzącą i praktykującą.

                                                           

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872.
2. Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne, 8-10; KPK, kan. 874.

                                                                                                                                                   

 

2.Sakrament Eucharystii  –     I Komunia św.

 • Akt chrztu św.
 • Zgłaszając dziecko zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół stawia dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. i ich rodzicom. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.
 • Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

          a/ w każdą niedzielę i święto uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy św.

          b/ pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału

          c/ systematycznie brać udział w spotkaniach ogłaszanych w kościele

         d/ w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych, roratach i Drodze    Krzyżowej

         e/ Wspierać dziecko modlitwą i własnym przykładem.

 

 • Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się w parafii zamieszkania, ale w wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego Ks. Proboszcza.

 

 

 3.Sakrament Bierzmowania

 

 • Akt chrztu św.
 • Zobowiązania kandydata przygotowującego się do  Sakramentu Bierzmowania:

 Pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania i dobrze się do niego przygotować. Zobowiązuję się do udziału w spotkaniach formacyjnych (2 razy w miesiącu), coniedzielnej Mszy św., systematycznej spowiedzi świętej (raz w miesiącu) oraz w nabożeństwach okresowych (3 razy).   

W przypadku nie zrealizowania przeze mnie programu formacyjnego jestem świadomy/a o nie dopuszczeniu mnie w terminie do tego sakramentu.

 • Jako rodzic/opiekun prawny kandydata postaram się pomóc mojemu dziecku/wychowankowi w należytym przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.
 • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania, ale w wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego Ks. Proboszcza.

 

4.Sakrament małżeństwa

 • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedślubnego.
 • Powinni przedstawić następujące dokumenty:

               a/ świadectwo Chrztu św., które jest ważne tylko sześć miesięcy

               b/ dowód osobisty

               c/ świadectwo z religii (z ostatniej klasy)

              d/ zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego

              e/ zaświadczenie z Poradnictwa Życia Rodzinnego

              f/ jeśli ślub ma być konkordatowy – zaświadczenie z USC w trzech egzemplarzach      stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa, które jest ważne sześć miesięcy.

 

5.Sakrament chorych

 

 • Odwiedziny chorych w domach przez kapłana odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca (oprócz wakacji)   od godz. 8:15 po uprzednim zgłoszeniu  w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
 • W nagłych wypadkach można wezwać kapłana o każdej porze.
 • Natomiast Nadzwyczajni Szafarze roznoszą Komunię św. dla chorych w domach w każdą niedzielę (oprócz wakacji) od godz. 12:20 po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

 

 1. P o g r z e b

 

 • Odpis aktu zgonu
 • Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się z odpisem aktu zgonu, dopiero po ustaleniu daty i godziny pogrzebu w biurze na cmentarzu i w zakładzie pogrzebowym
 • Należy też przedstawić zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych
 • Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii, powinniśmy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.

 

  ================================================================