Wspólnota modlitewna „Sychar”

Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie.

Nasza wspólnota wyrosła z grupy „Lectio Divina”, której członkowie przez około rok spotykali się czytając i rozważając Słowo Boże. Po przeżyciu rekolekcji pod hasłem „Szkoła Charyzmatów”, głoszonych przez Damiana Stayne’a, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. w 2010 roku, wspólnota odkryłą bogactwo charyzmatów Ducha św. rozpoczęła posługiwanie nimi w kościele.  

Nazwa wspólnoty nawiązuje do samarytańskiego miasteczka Sychar, gdzie znajdowała się studnia Jakubowa. Przy niej Jezus rozmawiał z Samarytanką i pomógł jej odczytać własną historię życia w świetle Swojego Słowa – w Duchu i Prawdzie.

Patronem naszej wspólnoty jest św. Jan Chrzciciel, który na pustyni został powołany na proroka, a jego głównym zadaniem stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Mesjasza.

Swoją formację staramy się pogłębiać poprzez sakramenty św., medytację nad Słowem Bożym, modlitwę indywidualną, udział w kursach ewangelizacyjnych i nowego życia, rekolekcjach ze znanymi charyzmatykami oraz przez posługiwaniem charyzmatami we Wspólnocie kościoła parafialnego i diecezjalnego.

Posługa, którą podejmujemy w parafii to uwielbienie Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu św. za dzieło stworzenia, odkupienia i zbawienia. Organizujemy również tzw. Msze św. z modlitwą o uzdrowienie, prowadzimy akcję ewangelizacyjne w parafii, nasza diakonia muzyczna prowadzi śpiew w czasie Eucharystii, odwiedzamy więźniów, dla chętnych podejmujemy modlitwę wstawienniczą oraz posługujemy również w Szkole Ewangelizacji Świętego Andrzeja w Żarach. Czynnie też uczestniczymy w wydarzeniach związanych z Odnową w Duchu św. w diecezji.

Spotkania Wspólnoty odbywają się w piątek po Mszy świętej wieczornej około godziny 19.00, w salce na drugim piętrze kamienicy przy ul. Andersa 12 (wejście od podwórza). Kamienica znajduje się obok domu parafialnego. Przed spotkaniem w miarę możliwości uczestniczymy w Mszy św. w kościele o godz. 18.00

Jesteś głodny spotkania z Bogiem? Pragniesz spotkać Kościół żywy? A może po prostu chcesz ożywić swoją wiarę? Przyjdź na spotkanie naszej Wspólnoty, podczas którego będziesz mógł doświadczyć mocy uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.

W razie pytań dzwoń: Tel. 603091969

„Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą Ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne.” J 4, 13-14

„A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” Ap 22, 17

„Nie powinniśmy być zaskoczeni: “Duch żyje w Kościele i w sercach wiernych jak w świątyni, modli się w nich. To właśnie On odmładza Kościół i stale go odnawia” (Lumen Pentium, n.4). To właśnie Duch Święty współpracuje dzisiaj w Kościele z tymi ruchami duchowymi, których istnienie odkrywamy z wielką wdzięcznością. Dzięki tym ruchom objawia się odnowiona wrażliwość na modlitwę czy to osobistą, czy wspólnotową, pochwały i wstawiennictwo, kontemplacja i źródła ewangelizacji. Tak, Duch Święty jest dziełem tych objawów, ponieważ zostały one oparte na Słowie Bożym, karmione sakramentalnymi źródłami zakorzenionymi w Kościele.”

Jan Paweł II, Przemówienie do Biskupów francuskich regionów „Midi” w wizycie ad limina, 16 grudnia 1982 r.