IV ROWEROWA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymka odbyła się w dniach 8-12.07.2018. 

Więcej patrz:  Kategoria „Pielgrzymkowa Grupa Rowerowa”