BOŻE CIAŁO 2018

31 maja  2018 roku jak co roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej mogliśmy uczestniczyć w procesji z  Najświętszym Sakramentem ulicami miasta. Najważniejszą częścią uroczystości jest uczestnictwo w Eucharystii, w której można było uczestniczyć o godz. 7:00, 8:30, 10:00 i 18:00, w szpitalu o godz.7:30, a w Śliwniku o godz. 9:30. Tam też odbyła się procesja.  Po Mszy Św. o godz. 10:00  odbyła się procesja ulicami Szprotawy  do czterech ołtarzy. Trasa procesji prowadziła ulicami: Muzealna, Krasińskiego, Basztowa, B. Kozaka. 1. Armii i Rynek. Ołtarze znajdowały się przy: ul. Krasińskiego, ul. Basztowej, ul.1. Armii i przy kościele. Przy każdym ołtarzu odczytywany był stosowny fragment Ewangelii nawiązujący do tematyki Eucharystycznej. Procesję prowadzili:  ks. Tomasz i ks. Łukasz. Nad wszystkim czuwał  ks. Proboszcz. Przy ostatnim czwartym ołtarzu okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tomasz. Usłyszeliśmy „Okazuje się, że często wracają nasi bracia i siostry, którzy gdzieś pochowani są w swoich sercach i w swoich domach, i po latach wracają uradowani do Boga, do Kościoła. Dobrze, że my na nich czekamy. Bo to jest nasze zadanie, aby żyjąc Bogiem czekać na tych, którzy wracają w imię Pana Jezusa. I dobrze, że jesteśmy, bo mają gdzie wrócić. Co by to było gdybyśmy się rozproszyli, gdybyśmy dzisiaj nie wyszli na ulice, gdybyśmy dzisiaj nie świętowali. Skąd ci ludzie, którzy pogubili się na drogach swojego życia mieliby wiedzieć gdzie mają wrócić? Gdyby nas nie było, żywego Kościoła obecnego tutaj w Szprotawie. Bóg dzisiaj pochyla się nad nami i składa pocałunek Miłości i wdzięczności za świadectwo misyjnej drogi. Pochyla się nad nami i w delikatnym szepcie Bożej Miłości dziękuje za to, że idziemy za Nim każdego dnia drogą naszej pielgrzymiej wiary. …. Nasze świadectwo wiary to nie jest łaska, którą składamy Bogu ale dar i wdzięczność za to, że On mieszka w naszych sercach. … Dzisiaj przypominamy sobie słowa z księgi Powtórzonego Prawa: „Niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu Bogu twoim. Obyś nie powiedział w sercu – To moja siła i moc moich rąk zdobyła mi to bogactwo.” … Dzisiaj Pan przychodzi ze swoją mocą i niech to Boże Błogosławieństwo, które otrzymujemy rozpromienia nasze serca, rozpromienia to wszystko co w sercach nosimy. Niech łamie te wszystkie skamieniałości naszego grzechu i niech będzie wyrazem uśmiechu na naszych twarzach. Niech Bóg nas prowadzi nie tylko w czasie procesji ale przez całe nasze życie.”

Słowa podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i prowadzenie procesji w imieniu ks. Proboszcza wypowiedział ks. Tomasz.  Pieśni prowadzone były przez Piotra Siudę. Dzieci sypiące kwiaty przygotowała s. Monika.