WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 19.05.2018

    Oczekiwanie na uroczystość Zesłania Ducha Świętego zwanego w polskiej tradycji Zielonymi Świętami rozpoczęło się w szprotawskiej farze  Mszą Św. o godz. 18:00. Celebransami Eucharystii byli: ks. Ryszard i ks. Tomasz, który był głównym celebransem. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tomasz.

„Ten dar Ducha Św. zależy od człowieka. Pan Bóg  w nasze ręce składa obdarowanie, z którym przychodzi do nas. Tak jak w modlitwie „Ojcze Nasz” miarą przebaczenia, którą Bóg nam ofiarowuje jest nasze przebaczenie .Tak samo z darem Ducha Św.,  to my stanowimy miarę tego Ducha Św.,  to my  stanowimy jak wiele możemy otrzymać …. miarą, którą Bóg mierzy jest miara człowieka. Ile chcemy, tyle otrzymujemy….. Wszyscy otrzymają jeżeli chcą zaczerpnąć. To Jezus jest tym, który obdarowuje człowieka, to jest w stanie złagodzić serce człowieka i otworzyć go na działanie Ducha Świętego. … Duch Święty nie pozostawia nas w spokoju, On przychodzi z mocą, On wyciąga nas z różnych naszych sytuacji  i mówi: idź i głoś, co jesteś taki duchowo ociężały?…. Bo Duch Święty jest tym ogniem, który rozpala i pokazuje, że  Kościół ma iść do wszystkich. Ten dar, który przychodzi jest po to, aby na nowo zinterpretować swoje życie czyli na nowo wyznaczyć zadanie. Jakie zadanie mam w tym roku? Co mam szczególnie robić? Nie rezygnujmy z bogactwa, z którym Pan Bóg do nas przychodzi abyśmy z nową mocą w tym roku głosili Chrystusa.”

Wierni zebrani w świątyni wraz z kapłanem zjednoczeni w modlitwie oczekiwali przyjścia Ducha Świętego, który ukazywany jest jako powiew wiatru, języki ognia  czy też  gołębica.  Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Modlitwę prowadziła wspólnota  charyzmatyczna SYCHAR  pod przewodnictwem   ks. Tomasza.    Czas modlitewnego czuwania swoją modlitwą i śpiewem wzbogacała wspólnota  charyzmatyczna SYCHAR, która zarażała wszystkich  swoją radością i entuzjazmem wielbienia i modlitewnej postawy  wobec naszego Pana i Stwórcy.