Pielgrzymka Przyjaciół Paradyża

W Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 6 maja 2018 roku odbyła się doroczna pielgrzymka członków  wspólnoty Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom „Przyjaciele Paradyża”. Wzięło w niej udział około 400 osób z całej diecezji,  w tym 23 ze Szprotawy ze swoim opiekunem ks. Tomaszem.  Pielgrzymkę przygotował prezes Szprotawskiego Koła pan Kmiecik i pani Weronika.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 poprzez odśpiewanie Godzinek. Następnie została wygłoszona konferencja, którą prowadził nowo mianowany Diecezjalny Moderator ks. Grzegorz Słapek.

Główną częścią spotkania była Eucharystia, którą koncelebrowali liczni kapłani, a głównym celebransem był biskup diecezjalny Tadeusz Lityński. I to on wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po posiłku serwowanym przez seminarzystów można było uczestniczyć w spektaklu tutejszego  kleryckiego teatru „Zdumienie” pt. „Nic nie jest takie proste jak się wydaje DWUNASTU” lub w montażu słowno-muzycznym.

Na zakończenie pielgrzymki odbyło się nabożeństwo majowe i cała wspólnota zawierzyła Matce Bożej Ozdobie Paradyża dzieło duchowej pomocy powołaniom i nasze seminarium duchowne.

Byliśmy tez przed figura Chrystusa Króla w Świebodzinie.