SAKRAMENT BIERZMOWANIA

      27 kwietnia  2018  roku  o godz. 17:00 odbyła się w naszej parafii uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej parafii i z parafii św. Mikołaja z Mycielina. Grupę  kandydatów przygotował ks. Łukasz. Sakrament został udzielony podczas uroczystej Eucharystii, której głównym  celebransem był  Ks. Bp Tadeusz Lityński.  W koncelebrze brało udział  dwóch kapłanów: ks. Krzysztof i ks. Tomasz. Na uroczystość przybyło wielu kapłanów z naszego dekanatu wraz z dziekanem ks. Krzysztofem Mrukowiczem.

 

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Biskup. Usłyszeliśmy między innymi: „Czy ja pozostaję sam? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszym wydarzeniu, że poprzez Sakrament Bierzmowania, który jest dopełnieniem Chrztu Świętego oto sam Bóg swoją łaską, swoim darem wchodzi w moje życie. Ale to nie jakiś tam Bóg bardziej czy mniej znany ale Bóg, który jest Miłością. Poznajemy Go poprzez świadectwo jego Syna Jezusa Chrystusa.    Bóg, który ma tak wielką miłość do każdego z nas, że nawet nie oszczędził swojego Syna. Taką ofiarę Syn złożył, aby każdy z nas  nawet pomimo upadków i to wielokrotnych, pomimo licznych  grzechów zawsze mamy tę wielką nadzieję i radość, aby wpaść w objęcia Boga, który jest  Miłością. I to doświadczenie spotkania z Bogiem i Jego Miłością będzie za chwilę kiedy otrzymacie znamię daru Ducha Świętego…. To będzie ten czuły dotyk Miłości ofiarowanej Tobie. Jest to moment zaproszenia Boga w swoje życie. I wówczas kiedy nie będę miał kogoś bliskiego  i kochanego przy sobie, kiedy przyjdzie pokusa zwątpienia i osamotnienia to wówczas Bóg wchodząc w tajemnicy tego daru Sakramentu Bierzmowania nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że jesteś sam….. Codzienność ma być wypełniona obecnością Boga w relacji zarówno do najbliższych jak i do każdego napotkanego człowieka.”

 

Na początku Eucharystii rodzice kandydatów poprosili jego ekscelencję o udzielenie sakramentu swoim dzieciom. Potem poprosił ks. Proboszcz.  Następnie biskup zapytał: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Kandydaci odpowiedzieli : „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.”  Wszyscy zebrani kapłani, którzy przybyli z dekanatu wspólnie odmówili modlitwę wstawienniczą za zgromadzoną  młodzież . Po modlitwie biskup podchodził do każdego kandydata i udzielał sakramentu kreśląc olejem krzyżma znak krzyża na czole kandydata mówiąc: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.” Bierzmowany odpowiadał: „Amen.”

 Młodzież aktywnie włączyła się w uczestnictwo Eucharystii: wykonała czytania, zaśpiewała psalm, procesyjnie przyniosła  dary ołtarza, odczytała wezwania modlitwy powszechnej. Na zakończenie młodzież podziękowała za otrzymany sakrament wręczając  symbolicznie bukiet kwiatów.