NAGRODA „LUBUSKIE KONSERWACJE 2018”

Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

„Lubuskie Konserwacje 2018”

w kategorii za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie za przeprowadzenie w latach 2016-2017 kompleksowych  prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie.

Szprotawa – 26.04.2018