NAGRODA „LUBUSKIE KONSERWACJE 2018” DLA KS. KAN. RYSZARDA GRABARSKIEGO

26 kwietnia 2018 roku  o godz. 10:00  odbyło się Sympozjum w ramach wojewódzkich obchodów Międzynarodowego  Dnia Ochrony Zabytków w Szprotawskim Domu Kultury.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wicewojewoda  Robert Paluch, prowadząca spotkanie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć, burmistrz Józef Rubacha oraz inni.

 Zostały  wręczone nagrody.

 NAGRODĘ LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

„LUBUSKIE KONSERWACJE 2018”

otrzymał ks. Kan. Ryszard Grabarski.

Nagroda została wręczona za przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich zabytków stanowiących wyposażenie naszego kościoła.

Nagrodę tę otrzymał także ks. Kan Dr Jarosław Stoś z Żagania.

„Złotą Odznakę za Opiekę nad  Zabytkami” otrzymał pan Karol Błaszczyk.