DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

9 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. W tym dniu w naszej parafii odbyło się uroczyste podjęcie DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO.  O godz. 18:00 została odprawiona uroczysta Msza św., którą celebrowali dwaj kapłani: ks. Krzysztof, ks. Łukasz. Głównym celebransem był ks. Krzysztof i to on przyjmował deklarację od  osób przystępujących do Duchowej Adopcji. Uroczyste przyrzeczenie odbyło się przy zapalonych świecach odpalonych od ognia paschału. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Łukasz. Teraz każdy kto złożył przyrzeczenie będzie przez 9 miesięcy  codziennie odmawiał modlitwę w intencji poczętego dziecka, jedną tajemnicę różańca oraz będzie  podejmował dobrowolne postanowienie na rzecz wybranego przez Boga poczętego dziecka.

Dziękujemy wszystkim, którzy odważyli się podjąć tak wspaniałe dzieło.