Niedziela Miłosierdzia Bożego – ogłoszenia

  1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego – kult Miłosierdzia Bożego jest znakiem czasu. Każdy z nas winien korzystać z łask, jakich   Bóg chce nam udzielić w ogromie Miłosierdzia swego, zwłaszcza tych, które realizują się w sakramentach pokuty i Eucharystii.

Zachęcamy do rozwijania osobistej pobożności poprzez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, a także do uczestnictwa w „Godzinie Miłosierdzia”  w  każdy  piątek  o  godz.  1500   w  naszym  kościele.

Natomiast dzisiaj w związku z obchodzonym świętem Miłosierdzia Bożego, z którym Pan Jezus związał wielkie obietnice zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy o godz. 1500.

 

  1. Komunikat Ks. Bpa Diecezjalnego;

Drodzy Diecezjanie:

Niedziela Miłosierdzia, którą dziś obchodzimy w Kościele Powszechnym jest    patronalnym świętem Caritas w Polsce – w tym i w naszej diecezji. Pan Jezus Miłosierny. Kościół miłosierny. Parafia miłosierna. Ludzie dla ludzi miłosierni. To piękne przesłanie papieża Franciszka, które chcemy kontynuować posłuszni słowom Ewangelii: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. A możemy to czynić dzięki słowom: Jezu ufam Tobie !

     Miłosierdzie to imię Boga i chcemy to miłosierdzie Pana, którym On sam nas obdarowuje, rozdawać wszystkich potrzebującym mieszkańcom naszej diecezji i z poza jej granic. Pomoc duchowa i materialna. Do tego jest między innymi powołana Caritas naszej diecezji.

     Dziękuję dziś Wszystkim, którzy z sercem na dłoni, niejednokrotnie napotykając różne trudności, tworzycie Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, odkrywając innym Oblicze Kochającego Pana: pracownikom Caritas diecezjalnej, Parafialnym Zespołom i Szkolnym Kołom, Wolontariuszom i Darczyńcom.

     Również i ja przyłączam się do prośby Caritas naszej diecezji o wsparcie działań pomocowych ofiarami do puszek, które możemy złożyć dzisiaj przy wyjściu z kościoła. Niech to miłosierdzie Pana rozdawane potrzebującym zawsze do Was powraca dając radość i pokój serca.

                                                                          Z pasterskim błogosławieństwem

                                                                                              + Tadeusz Lityński

                                                                                    Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

    

  1. W poniedziałek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona z 25 marca br. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele także jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia  w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt prócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Tych, którzy chcieliby  włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji prosimy o zabranie dzisiaj folderu wyłożonego na stoliku z prasą i przeniesienie jutro na Mszę św. wieczorną jednej części tego folderu z wypisanym imieniem i nazwiskiem.

 

  1. Spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa w czwartek o godz. 16:00 w salce.

 

  1. Modlitwy za zmarłych na cmentarzu w przyszłą niedzielę o godz. 17:00.

 

  1. Spotkanie dla wyjeżdżających na pielgrzymkę do Gietrzwałdu w czwartek o godz. 16:30 w salce nad garażami.

 

  1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na renowację ołtarza głównego.

 

 

  1. W minionym tygodniu z naszej społeczności odszedł do wieczności:

      Józef Drobiszewski                   –       ul. Lotników

    Módlmy się za niego prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…