NIEDZIELA PALMOWA

25 marca 2018 roku  liturgią Niedzieli Palmowej rozpoczęliśmy celebrację Wielkiego Tygodnia.  Przed Mszą św. o godz. 13:00 licznie zgromadzeni wierni zgromadzili się na placu przy ratuszu. Tam celebrans z asystą ministrantów rozpoczął liturgię Wielkiej Niedzieli.  Po wysłuchaniu Ewangelii czytanej przez ks. Krzysztofa zostały poświęcone przyniesione palmy. Śpiewy prowadził ks. Tomasz wraz ze scholą. Następnie procesja z podniesionymi palmami wyruszyła do bram kościoła. Eucharystię celebrował ks. Krzysztof.  Oprawę muzyczną zapewnił organista Marcin Bojski i schola. Po zakończeniu został y nagrodzone najwyższe palmy oraz  własnoręcznie wykonane.