REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018

W sobotę 17 marca na Mszy św. o godz. 18:00  rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził Ks. Grzegorz Słapek, ojciec duchowny naszego seminarium duchownego w Paradyżu. Nauki  głoszone  były w niedzielę w czasie każdej Mszy św. i w czasie Gorzkich żali aż do środy włącznie.  

W dni powszednie nauki wysłuchaliśmy na Mszach św.  o godz.  7:00,   9:00  i  18:00,  a z sakramentu spowiedzi można było skorzystać   we wtorek i środę  od   godz.  6:30     i      od   godz.   16:30. 

Ksiądz rekolekcjonista wygłosił także  nauki w Śliwniku  w poniedziałek i wtorek   w czasie Mszy św. o godz. 17:00,  a spowiedź odbyła się w poniedziałek  od  godz. 16:30.