Plan rekolekcji parafialnych

     P l a n    r e k o l e k c j i

                                     18.03 – 21.03.2018 r.

N i e d z i e l a:                                  

  7:00 – Msza św. z nauką                

  8:30 – Msza św. z nauką

  9:30 – Msza św. i nauka w Śliwniku         

10:00 – Msza św. z nauką

11:30 – Msza św. z nauką

13:00 – Msza św. z nauką dla dzieci

17:00 – Gorzkie żale z kazaniem

18:00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

19:00Nauka dla kandydatów do bierzmowania

 

Poniedziałek:

  7:00 – Msza św. z nauką

  9:00 – Msza św. z nauką

16:30 – Spowiedź w Śliwniku

17:00 – Msza św. z nauką w Śliwniku

18:00 – Msza św. z nauką

 

W t o r e k :

  6:30 – s p o w i e d ź

  7:00 – Msza św. z nauką

  9:00 – Msza św. z nauką

17:00 – Msza św. z nauką w Śliwniku

16:30 – s p o w i e d ź

18:00 – Msza św. z nauką

 

Ś r o d a :

  6:30 – s p o w i e d ź

  7:00 – Msza św. z nauką

  9:00 – Msza św. z nauką

16:30 – s p o w i e d ź

18:00 – Msza św.   i  zakończenie rekolekcji.