MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE

9 marca2018 roku o godz. 18:00 odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Eucharystię koncelebrowali: ks. Tomasz, który był głównym celebransem, ks. Artur i ks. Łukasz. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Artur Adamczak. Usłyszeliśmy rozważania, które odnosiły się do słów czytanej Ewangelii Mk 12,28b-34. …..”Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich ? Jezus rzekł: „Pierwsze jest: „Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym > będziesz miłował Pana  swego Boga, całym swoim sercem ,całą swoja duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego  jak siebie samego. Nie ma innego  przykazania większego od tych.”  ……

Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Modlitwę prowadził ks. Artur. Było uwielbienie, modlitwa w ciszy, rozeznanie i modlitwa wstawiennicza prowadzona przez 6 zespołów członków wspólnoty SYCHAR. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Oprawę muzyczną zapewnił organista Marcin Bojski i zespół muzyczny wspólnoty SYCHAR.