ŚRODA POPIELCOWA 2018

ŚRODA POPIELCOWA 2018

 

14 lutego 2018 rozpoczął się WIELKI POST. W tym dniu usłyszeliśmy w czytanej Ewangelii wg św. Mateusza (6, 1-6. 16-18) trzy konkretne drogi odnowy duchowej jakie wskazuje nam sam Jezus: jałmużna, modlitwa i post. „Ponieważ wzmoże się nieprawość ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12)– ten  fragment Ewangelii św. Mateusza papież Franciszek wziął jako myśl przewodnią rozważań na Wielki Post.

Środa Popielcowa przypomina o bardzo ważnym aspekcie jakim jest nietrwałość wszystkiego, co doczesne. Popiół jako symbol kojarzący się z przemijaniem został nam posypany przez kapłana na głowę. Słyszeliśmy jednocześnie wypowiedziane słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W tym sformułowaniu mamy do czynienia z czymś w rodzaju konstruktywnej krytyki chrześcijańskiego życia. Jeśli Kościół wypowiada te słowa wobec wszystkich, to znaczy  że wobec nikogo nie traci swej wiary. Środa Popielcowa pokazuje, że Kościół wierzy w człowieka, bo każdy człowiek zawsze ma szansę wrócić na drogę przykazań, nawet gdyby był wielkim grzesznikiem. Obrzęd posypania popiołem ma charakter pokutny. To bardzo stara tradycja, sięgająca wielu wieków. Podczas Mszy św. opuszcza się akt pokuty, by po homilii przy towarzyszeniu śpiewów pokutnych posypać głowy popiołem.  Tak też było w naszym kościele na Mszach św. o godz. 7:00,  9:00,   11:00, 16:30 (dla dzieci) i 18:00, a w Śliwniku o godz. 17:00.