Poświęcenie figury Chrystusa

POŚWIĘCENIE NOWEJ FIGURY CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO W MIEJSCE SPROFANOWANEJ 20 grudnia na zakończenie Mszy Św. o godz. 18:00 została poświęcona figura Chrystusa ukrzyżowanego, która kilka miesięcy temu została sprofanowana i zniszczona na krzyżu przy rozstaju dróg na Puszczyków i ul. Trzeciego Maja. Poświęcenia dokonał ks. Tomasz.