Dzień trzeci

Wtorek – 19.12.2017 „DZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” Odbyły się Msze Św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00, na których wygłoszone zostały nauki misyjne. Był to też dzień spowiedzi świętej. Po Mszy o godz. 9:00 i wieczornej odbyło się nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po nim zostało udzielone namaszczenie Olejem Miłosierdzia.