Dzień czwarty

Środa – 20.12.2017 „DZIEŃ POŚWIĘCONY RODZINIE, CHORYM I MAŁŻEŃSTWOM” Rodzinom poświęcona była Msza św. o godz. 7:00; chorym Msza św. o godz. 9:00, a małżeństwom o godz. 18:00 i wtedy nastąpiło odnowienie przysięgi małżeńskiej. Był to także dzień podziękowania misjonarzom za ich wspaniały, przepełniony mocą Ducha Świętego czas duchowej odnowy parafii. Wszelkie słowa podziękowań będą niewystarczające dlatego dziękujemy prostymi ale z serca płynącymi podziękowaniami BÓG ZAPŁAĆ!!!.