1 LISTOPADA 2017

1 LISTOPADA 2017 – „ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH” Uroczystość Wszystkich Świętych przywołuje na pamięć rzeszę świętych i błogosławionych, którzy zostali bądź też nie zostali ogłoszeni przez Kościół i wyniesieni do chwały ołtarzy. Uroczystość Wszystkich Świętych każe nam zatrzymać się na chwilę w pędzie codzienności świata i zastanowić się. Centrum uroczystego dnia była EUCHARYSTIA za zmarłych odprawiona na cmentarzu komunalnym poprzedzona procesją (procesja rozpoczęła się o godz. 11:30). W procesji uczestniczyli wszyscy kapłani pracujący w parafii, siostry Elżbietanki, ministranci i oczywiście liczni wierni. Procesja zatrzymywała się na 5 stacjach, na których wznoszone były modlitwy za poszczególnych zmarłych. Ostatnią stacją był polowy ołtarz przy którym została odprawiona uroczysta Msza Święta. Głównym celebransem był ksiądz Tomasz w koncelebrze z ks. Łukaszem, ks. Krzysztofem i ks. Ryszardem. Obecny był też był ks. Proboszcz Ryszard. Ks. Tomasz wygłosił okolicznościowe kazanie. Usłyszeliśmy między innymi takie słowa: „Być Świętym to znaczy potrafić przebaczyć. Droga do świętości to droga przebaczenia, to droga spotkania Boga i człowieka… Wzywa nas do przebaczenia to znaczy do tego abyśmy otworzyli sobie już teraz drogę do Nieba. Może warto w swoim sercu, w swoich słowach powiedzieć przepraszam swoim bliskim…. Może warto zobaczyć że te teksty, które Bóg dzisiaj nam daje „Aby Pan udzielił nam upragnionego przebaczenia są bardzo realnym wezwaniem do tego, aby potrafić przebaczyć. Nie dlatego, że to łatwe ale dlatego, że to właśnie przebaczenie otwiera nam drogę do świętości. Można powiedzieć, że święty to ten, który potrafi przebaczyć. Każdy kto potrafi przebaczyć już tutaj na ziemi doświadcza świętości. To ryzykowny dar, bo pomniejsza nas ale dar, który jest związany z błogosławieństwem, to jest dar szczęśliwości. Bądźmy więc szczęśliwi, bądźmy więc święci…” Ofiary zebrane na Eucharystii zostaną przeznaczona na renowację ołtarzy w naszym kościele. Śpiewy prowadził pan Piotr Siuda. Na cmentarzu można było także składać wypominki za naszych zmarłych od godziny 10:00 do rozpoczęcia Mszy Św. O godz. 16:30 odbyło się nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych, którzy odeszli do domu Ojca w bieżącym roku. Modlitwę prowadził ks. Proboszcz.