Msza św. o uzdrowienie

20 października2017 roku o godz. 18:00 odbyła się Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Eucharystię koncelebrowali: ks. Tomasz, który był głównym celebransem, ks. Artur i ks. Łukasz. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Artur Adamczak. Usłyszeliśmy między innymi: „Bóg lepiej zna nasze potrzeby i pragnienia i kocha nas bardziej niż my sami siebie. Lepiej wie czego potrzebujemy niż my sami sobie z tego zdajemy sprawę. Dlatego gromadząc się w tej świątyni jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa i pragnący iść za Nim zawsze ilekroć przychodzimy na Eucharystię winniśmy najpierw nastawić się na to, aby słuchać. … Stajemy ze skruchą przed miłosiernym Bogiem uznając własną słabość, to że niejednokrotnie błądzimy, to że niejednokrotnie nie potrafimy dochować wierności. Przepraszamy Go z ufnością, z nadzieją, że On w Swoim miłosierdziu gdy szczerze wyznajemy Mu swoje grzechy i szczerze za nie żałujemy On nam przebacza. Jego pasją jest przebaczać. Ilekroć może przebaczyć człowiekowi On jako Miłosierny Bóg tylekroć doznaje wielkiej radości. Z tego powodu, że ze skruchą wracamy do kochającego Ojca, a On z radością chce nas przygarnąć niezależnie od historii naszego życia. A skoro chce nas przygarnąć to chce nas prowadzić, abyśmy nie błądzili, abyśmy nie dali się zwieść w naszym życiu i dlatego ważne jest aby chcieć słuchać tego co mówi Pan zanim zaczniemy przedstawiać Mu swoje prośby….” Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Modlitwę prowadził ks. Artur. Było uwielbienie, modlitwa w ciszy, rozeznanie i modlitwa wstawiennicza prowadzona przez zespoły członków wspólnoty SYCHAR. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Oprawę muzyczna zapewnił organista Marcin Bojski i zespół muzyczny wspólnoty SYCHAR.