Spotkanie Zespołu Synodalnego

24 września 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. W spotkaniu, któremu przewodniczył ks. Tomasz, wzięli udział przedstawiciele różnych grup działających w naszej parafii: szafarzy, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Apostolatu Maryjnego, Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, wspólnoty SYCHAR. Celem spotkań zespołu jest wspólna refleksja i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi życia Kościoła, nie tylko w wymiarze parafialnym, lecz również w szerszym, bardziej ogólnym ujęciu. Pierwsze spotkanie było poświęcone głównie kwestii zaangażowania wiernych w życie i działalność parafii oraz możliwościom zaktywowania parafian do bardziej czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Kolejne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbędzie się w listopadzie.