Nawiedzenie figury MB z Fatimy

W stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie papież Franciszek pobłogosławił i rozesłał na cały świat 6 figur Matki Bożej Fatimskiej. Jedna z tych figur przybyła do naszej parafii w piątek (22 września) o godz. 17:00 i pozostała do soboty (23 września) do godz. 10:30. Było to wyjątkowe spotkanie modlitewne naszej wspólnoty parafialnej, a także dekanalnej. Po powitaniu i wprowadzeniu Figury do naszej świątyni przez kapłanów i wiernych, proboszcz Ks. Kanonik Ryszard Grabarski pierwszy rozpoczął modlitewne czuwanie. Następnie został odmówiony Różaniec. Pierwsza Eucharystia odbyła się o godz. 18:00. Główny celebrans ks. Łukasz tak rozpoczął Najświętszą Ofiarę: „Nie ma piękniejszej drogi do Boga jak tylko Maryja. Tak jak to powiedział papież Franciszek: Maryja jest schodami, po których Bóg zszedł do człowieka i też schodami, którymi my możemy przyjść do Boga.” Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tomasz. Usłyszeliśmy między innymi: „To wydarzenie, które przeżywamy jest wydarzeniem radosnym ale to nie jest taka radość, która jest radością zewnętrzną to jest radość, która wypływa z głębi naszego serca. Wyraża się przez skupiony wzrok, zasłuchany słuch i serce, które uspokaja się…. Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o rzeczach ważnych, o których zapomnieliśmy o rzeczach, które są związane z sakramentami, ze Słowem Bożym, przypomnieć o Różańcu, przypomnieć o zawierzeniu się Bogu.”. Na zakończenie Eucharystii został odmówiony przez wiernych AKT POŚWIĘCENIA RODZINY SERCOM JEZUSA I MARYI. Wysłuchaliśmy też świadectwa kleryka Gabriela, który przygotowuje się do kapłaństwa i posługuje przy peregrynacji Figury wraz ze współbratem oraz dwiema Siostrami i kierowcą. Jubileuszową peregrynację prowadzi Międzynarodowe Przymierze Świętej Rodziny (the Alliance of the Holy Family International – AHFI) z pomocą organizacji Human Life International, promującej ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Przymierze powstało w 1990 r. i ma swoje oddziały w 104 krajach świata. Jest światowym, katolickim ruchem rodzinnym, który propaguje nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz Komunię Św. wynagradzającą. W usłyszanym świadectwie usłyszeliśmy zaproszenie do codziennej modlitwy różańcowej , regularnym przystępowaniu do sakramentu pokuty i pojednania, przyjmowania Komunii Św. podczas Mszy Św. (jeśli jest to możliwe to codziennie ) oraz na codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rodziny, które podejmą te cztery elementy życia chrześcijańskiego, są prowadzone drogą do świętości. Była także możliwość otrzymania Szkaplerza. Można było uczestniczyć jeszcze we Mszy Św. o godz. 22:00, którą celebrowali kapłani z całego dekanatu oraz w sobotę o godz. 7:00 i 9:00. O godz. 21:00 odbył się Apel, a po nim procesja ze świecami ulicami Szprotawy. Przed pożegnaniem Figury odbyła się Modlitwa Różańcowa rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej. Przez cały czas odbywało się czuwanie modlitewne. Ze względu na możliwość uzyskania odpustu zupełnego była możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Każdy kto przyszedł na czuwanie i chciał podziękować MB za otrzymaną łaskę albo przestawił jej swoją prośbę mógł złożyć przy tej okazji białą różę.