REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM

W dniach 12-14 sierpnia 2017 roku odbyły się rekolekcje przygotowujące do duchowego przeżycia odpustu parafialnego. Nauki można było wysłuchać: w sobotę o godz. 18:00, w niedzielę na każdej Mszy św. oraz w poniedziałek o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. W każdym dniu kapłani czekali w konfesjonale, aby wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty. Prowadzącym nauki był O. Antoni Sowa Misjonarz Oblatów Maryi Niepokalanej z Poznania. W pierwszym dniu rekolekcji prosiliśmy pomocy Ducha Świętego o pomoc, o Jego światło, bo to od Niego zależy jak słuchamy i jak przyjmujemy Słowo Boże, które kształtuje naszą postawę chrześcijańską w naszym życiu. Odśpiewaliśmy Hymn do Ducha Świętego i odmówiliśmy następującą modlitwę: „Boże, który pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego daj nam w tym Duchu poznać co jest prawe i Jego obecnością zawsze się radować przez Chrystusa Pana naszego. Boże Ojcze Ty tak umiłowałeś świat, że zesłałeś nam Swego Syna, aby odnowił zerwaną przez grzech łączność ludzi z Tobą. Prosimy Cię, aby w naszej parafii nie było nikogo kto pozostałby obojętny na Jego Słowo i oporny na działanie Jego Miłości i Łaski. Niech te rekolekcje święte przyniosą każdemu z nas spokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność, a Kościołowi nowe błogosławieństwo. Niech Duch Święty odnowi nas i oblicze naszej parafii na pokrzepienie naszych serc i większą Chwałę Trójcy Przenajświętszej. Amen.” Usłyszeliśmy o wielkim zaufaniu jakim człowiek powinien pokładać w Jezusie. W żadnej innej wierze i religii Bóg nie jest tak blisko człowieka. Nie tylko możemy Go adorować , słuchać ale także Jezus zaprasza nas „bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie to jest Ciało Moje, to jest Krew Moja”. Najpiękniejsze zdanie jakie znajdujemy w Ewangelii to te trzy krótkie słowa, które napisał św. Jan ewangelista „Bóg jest Miłością”. ….. Dziękujmy Panu Bogu za to, że mamy piękny kościół, za kapłanów, że możemy z taką łatwością korzystać z tych pięknych darów naszej wiary. Że możemy być tak blisko Jezusa, Matki Bożej, która jest szczególną patronką tej parafii. A wiemy, że najlepiej dziecku idzie się przez życie z dobrą kochającą matką. Bo ona chce dobra, ona prowadzi swoje dziecko za rękę.” W drugim dniu rozważania dotyczyły wiary. „ Maryja pierwsza z ludzi przeszła drogą wiary i miała świadomość, że wystarczy że Bóg to wszystko rozumie a Ona jest po to , by spełniać Jego wolę. ….. Mogliśmy też zastanowić się nad największą Miłością, którą nam Jezus okazał pozostając z nami w każdej Eucharystii, że możemy być blisko Niego. Kościół żyje dzięki Chrystusowi Eucharystycznemu: Nim się karmi, z Niego czerpie światło. Ofiara Eucharystyczna jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. ….. Chciejmy dziękować Jezusowi za ten największy dar jaki nam zostawił – siebie samego. Każda Msza św. jest pięknym przeżyciem, bo spotykamy się z Jezusem, który do końca nas umiłował. Który nie tylko poucza nas Swoim Słowem ale karmi nas Swoim Najświętszym Ciałem i Krwią w tej naszej trudnej drodze do Niebieskiej Ojczyzny.”