ODPUST – 15.08.2017

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Jak co roku tak i w tym 15 sierpnia 2017 roku nasza parafialna wspólnota obchodziła uroczystość odpustową w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny patronki naszej świątyni i parafii. Można było uczestniczyć we Mszy św. o godz. 7:00; 8:30; 10:00; 12:00 i 19:30. Uroczysta Msza Św. odpustowa odbyła się o godz. 12:00. Odprawiało ją trzech kapłanów; głównym celebransem był ks. Tomasz, oraz O. Antoni i ks. Łukasz. W oprawę Eucharystii włączyli się także świeccy: członkinie Żywego Różańca, które przyniosły dary ołtarza. Oprawę muzyczną zapewnił zespół VOX CORDIS pod kierunkiem Renaty Słotwińskiej i organisty Marcina Bojskiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił O. Antoni Sowa. Usłyszeliśmy następujące słowa: „Od wieków Maryja z Nieba roztacza swoją opiekę nad swym ludem. Wielu z nas słuchało Słowa Bożego, skorzystało z sakramentu pokuty, wszystko po to, by to nasze spotkanie dzisiaj z Jezusem, z Maryją było piękne. By wyrazić Maryi naszą wdzięczność. Bo kto jak kto ale dobra, kochająca matka jest zawsze zatroskana o swoje dzieci. …. Maryja , która do końca wypełniła wolę Boga, starała się ją wypełniać jak najlepiej. …. Ta, która starła głowę szatana, która nigdy nie uległa jego pokusie. Przecież życie człowieka to nieustanna walka z pokusami, z szatanem. Ona pokazuje nam, że trzeba pełnić wolę Boga, być blisko Niego, nawet wtedy kiedy wiele z naszego życia nie rozumiemy. W Piśmie Świętym nie znajdujemy żadnej wzmianki o Jej śmierci, o Jej zaśnięciu, wzięciu do Nieba ale starochrześcijańscy pisarze, kilkanaście lat po Wstąpieniu Jezusa do Nieba opisywali, że Maryja zasnęła w obecności Apostołów. Jej ciało zostało zaniesione do grobowca blisko Góry Oliwnej w Ogrodzie Getsemani. Nie było tam wtedy Tomasza Apostoła. Kiedy przybył, prosił żeby otwarto grobowiec, bo pragnie po raz ostatni zobaczyć Maryję tu na ziemi. Kiedy otwarto grobowiec nie było tam Maryi, tylko bukiet pięknych, pachnących kwiatów. …. Matka chce dobra swoich dzieci i cieszy się gdy dziecku dobrze się powodzi, gdy idzie dobrą drogą, gdy nikogo nie krzywdzi, gdy żyje blisko Pana Boga. I to czyni Maryja, jej liczne zjawienia w różnych miejscach świata świadczą o tym wielkim zatroskaniu. Przeżywamy stulecie objawień w Fatimie, kiedy wzywa do pokuty, do szanowania dnia świętego, do odmawiania różańca i nawet prosi dzieci żeby przyjęły cierpienia za nawrócenie grzeszników. … W Syrakuzach nie powiedziała ani słowa, tylko przez trzy dni i trzy noce płakała. I to jest największy dramat matki kiedy nic nie mówi tylko płacze. … Chciejmy dziękować Maryi za jej opiekę. Wyrażajmy to w naszym postępowaniu. …. Po to żyjemy na ziemi żeby dostać się do Nieba. …. Bóg Św. Pawłowi kiedy był w drodze do Damaszku uchylił rąbek Nieba. I od tego momentu św. Paweł już o niczym innym nie mówi, nie pragnie jak tego żeby jak najszybciej tam być. Napisał: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie może pojąć jakie wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. …. Dzisiejsza uroczystość nosi nazwę Matki Bożej Zielnej.” I tu O. Antoni przytoczył zdanie pewnego ogrodnika, który widząc złamaną gałąź pod nadmiarem owoców stwierdził, że nie ma piękniejszej śmierci niż ta kiedy gałąź zostanie oderwana przez owoce. Oby pod koniec naszego życia Pan Bóg mógł powiedzieć, że nasze życie było pełne dobrych, wspaniałych owoców. Zakończeniem kazania były słowa św. Bernarda z Clairvaux, wielkiego czciciela Matki Bożej: ….”Postępuj za Nią, a nie pobłądzisz. Wzywaj Ją a nie wpadniesz w rozpacz. Myśl o Niej , a nie zawiedziesz się. Jeśli Ona cię podtrzyma nie upadniesz. Jeśli Ona cię osłoni nie będziesz się niczego lękał. Jeśli Ona cię poprowadzi nie ulegniesz znużeniu. Jeśli Ona będzie dla ciebie łaskawa dojdziesz na pewno do celu.” Po komunii św. zostały pobłogosławione bukiety kwiatów i ziół przyniesione przez wiernych, bo w tym dniu obchodzimy również wspomnienie Matki Bożej Zielnej. Potem głos zajął ks. Ryszard proboszcz naszej parafii, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do obchodów odpustowych. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do O. Antoniego, „który przygotował nas do tego ważnego wydarzenia w życiu naszej parafii. Zwrócił uwagę na dwa jakże ważne momenty w naszym życiu: wiara – która powinna być zaufaniem Panu Bogu tak do końca i Eucharystia – w czasie, której każdy z nas karmi się Słowem i Ciałem Chrystusa.” Podziękowania skierowane zostały także do ks. dziekana, ks. Michała, ks. Andrzeja za wspólną modlitwę i posługę w konfesjonale, gościom przybyłym na uroczystości, służbie ołtarza, grupie VOX CORDIS, która zapewniła oprawę muzyczną i do wszystkich obecnych za naszą wspólną modlitwę, za obecność, która jest dawaniem świadectwa, że pamiętamy i chcemy godnie uczcić naszą Matkę i patronkę. Następnie został wystawiony Najświętszy Sakrament, przed którym odmówiliśmy Litanię do Najświętszej Maryi Panny. Potem wyruszyliśmy w procesji dookoła kościoła, aby wszystkim mieszkańcom naszego miasta ogłosić naszą odpustową radość. Po powrocie do świątyni zostało odśpiewane radosne Te Deum.