OŁTARZ ŚW. TEKLI PO RENOWACJI

27 lipca powrócił po renowacji boczny ołtarz św. Tekli. Do ostatecznego zakończenia prac zostało jeszcze wykonanie mensy, w której zostały odkryte historyczne płyty kamienne. Obecnie czekają na badania konserwatorskie. Umieszczone są w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Ponadto w messie znajdują się relikwie, jest to jedyny boczny ołtarz, które je posiada.