III PIELGRZYMKA ROWEROWA

III PIELGRZYMKA ROWEROWA SZPROTAWA-JASNA GÓRA W dniach 8-12 lipca 2017r. odbyła się po raz trzeci Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Inicjatorem pielgrzymki był ks. Ryszard Grabarski. Na pątniczą drogę wyruszyło 14 rowerzystów, oraz 2 osoby wspomagające. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy Św. o godz.7:00, którą celebrowali ks. Ryszard, ks. Józef i ks. Tomasz. Ks. Tomasz udzielił nam pielgrzymkowego błogosławieństwa. Pątnicy przejechali 315 km w 4 dni. W pierwszym dniu trasa wynosiła 96 km: Szprotawa – Wołów.Drugi dzień 73 km: Wołów – Wszechświęte. Trzeci dzień 96 km: Wszechświęte – Olesno. Czwarty dzień 50 km: Olesno – Jasna Góra. Przystanki co 20 -25 km – dziesiątka różańca, kawa, herbata, ciasto. Pogoda dopisywała – nie było gorąco. Przed Częstochową na „polanie przeprośnej” dołączyliśmy Rowerowej Pielgrzymki „Rzepińskiej” i byliśmy pilotowani, aby uroczyście wjechać na Jasna Górę, pokłonić sie Pani Jasnogórskiej. Następnie udaliśmy się na Mszę św. do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Uczestniczyliśmy również w Apelu Jasnogórskim. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością ludzi. W Baldwinowicach p. Jan Witek otworzył drzwi XV wiecznego kościółka. W miejscowości Wierzchy sympatyczna p. Eryka Symiel udostępniła nam wiejską świetlicę (mogliśmy przygotować i spożyć posiłek oraz odpocząć). W pierwszych dniach naszej pielgrzymki były cztery awarie (przebite dętki), które szybko zostały naprawione. Pielgrzymka to wyjątkowy czas modlitwy w drodze. Rodzinna atmosfera i życzliwość budują jedność. Czas jazdy daje okazję, by przemyśleć wiele rzeczy. jest wysiłek, jest radość z pokonywania własnej słabości. Niektórzy z nas są tu od początku i co rok podejmują trud, bo pielgrzymka uzależnia.