OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

W czwartek 22 czerwca 2017 roku na Mszy św. o godz. 18:00 zakończono obchody uroczystości Bożego Ciała. Eucharystię koncelebrowało trzech kapłanów: ks. Andrzej, ks. Tomasz i ks. Ryszard – proboszcz. Głównym celebransem był ks. Andrzej. Po odmówieniu litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa został procesyjnie zaniesiony Najświętszy Sakrament do czterech ołtarzy wewnątrz świątyni. Przy każdym ołtarzu została odczytana Ewangelia. Między drugą i trzecią stacją wierni wyszli w procesji dookoła kościoła. Na zakończenie zostały poświęcone wianki z kwiatów i ziół.