WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚW.

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 3.06.2017 Oczekiwanie na uroczystość Zesłania Ducha Świętego zwanego w polskiej tradycji Zielonymi Świętami rozpoczęło się w szprotawskiej farze Mszą Św. o godz. 18:00. Celebransem Eucharystii był ks. Andrzej i ks. Łukasz, który był głównym celebransem. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej. Wszystko wprowadzało nas w nastrój oczekiwania przyjścia obiecanego nam Pocieszyciela: pieśni, asysta, kadzidło, 7 świec na ołtarzu, czerwony kolor szat liturgicznych. Wierni zebrani w świątyni wraz z kapłanem zjednoczeni w modlitwie oczekiwali przyjścia Ducha Świętego, który ukazywany jest jako powiew wiatru, języki ognia czy też gołębica. Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Modlitwę prowadziła wspólnota charyzmatyczna SYCHAR wspólnie z ks. Tomaszem, ks. Łukaszem i s. Klarą. Przed błogosławieństwem każdy mógł otrzymać wstawiennictwo modlitewne kapłana z nałożeniem rąk. Czas modlitewnego czuwania swoją modlitwą i śpiewem wzbogacała wspólnota charyzmatyczna SYCHAR, która zarażała wszystkich swoją radością i entuzjazmem wielbienia i modlitewnej postawy wobec naszego Pana i Stwórcy.