SAKRAMENT BIERZMOWANIA

2 czerwca 2017 roku o godz. 18:00 odbyła się w naszej parafii uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej parafii i z parafii św. Andrzeja. Grupę kandydatów przygotował ks. Andrzej. Sakrament został udzielony podczas uroczystej Eucharystii, której głównym celebransem był Ks. Bp Krzysztof Białasik pracujący na misjach w Boliwii. W koncelebrze brało udział wielu kapłanów z naszego dekanatu. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Biskup. Usłyszeliśmy między innymi: „Dzisiaj kiedy zstąpi Duch św. napełni serce każdego z was i pragnie byście byli jego narzędziami. Żebyście zmieniali rzeczywistość dzisiejszego świata tak, aby stawała się królestwem Chrystusa, byśmy mogli budować na silnej skale jakiej jest Chrystus….. Być chrześcijaninem to nie zamknąć się w czterech ścianach i krytykować Kościół. Musimy zacząć nawracanie się od siebie. Dzisiaj zaczynacie być misjonarzami i misjonarkami. Najpierw w waszym domu, w waszej szkole, na uniwersytecie, w waszej pracy, w waszej parafii i w każdym miejscu gdzie Pan Bóg zechce. A także mamy modlić się za misje i misjonarzy. …. Nie mamy się bać Chrystusa ale pójść z Chrystusem przez życie. Czego Wam z całego serca życzę i pragnę żebyście to szczęście i radość z życia codziennego w Bogu odczuwali i w Nim żyli. Szczęść Wam Boże!” Na początku Eucharystii rodzice kandydatów poprosili jego ekscelencję o udzielenie sakramentu swoim dzieciom. Potem poprosił ks. Proboszcz. Następnie biskup zapytał: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Kandydaci odpowiedzieli : „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” Wszyscy zebrani kapłani, którzy przybyli z dekanatu wspólnie odmówili modlitwę wstawienniczą za zgromadzoną młodzież . Po modlitwie biskup podchodził do każdego kandydata i udzielał sakramentu kreśląc olejem krzyżma znak krzyża na czole kandydata mówiąc: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.” Bierzmowany odpowiadał: „Amen.” Młodzież aktywnie włączyła się w uczestnictwo Eucharystii: wykonała czytania, zaśpiewała psalm, procesyjnie przyniosła dary ołtarza, odczytała wezwania modlitwy powszechnej. Na zakończenie młodzież podziękowała za otrzymany sakrament wręczając symbolicznie bukiet kwiatów. Oprawę muzyczną zapewnił organista Mieczysław Ganowski, a śpiewy prowadził katecheta Piotr Siuda. Dekoracja ołtarza została wykonana przez Piotra Siudę.