UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 14 maja 2017 roku odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Do sakramentu zjednoczenia się z Chrystusem przystąpiło 156 dzieci. Uroczystość odbyła się w dwóch terminach: o godz. 9:15 i 11:00. Do zgromadzonych przed kościołem dzieci i rodziców wyszła procesja z krzyżem, która poprzedzała głównego celebransa ks. Tomasza. Na Mszy Św. o godz. 11:00 w koncelebrze brało udział jeszcze dwoje franciszkanów. Po powitaniu dzieci, zostały one pokropione wodą święconą, a rodzice udzielili swoim dzieciom błogosławieństw wtedy dzieci procesyjnie weszły do odświętnie przystrojonego kościoła. W celebrację Eucharystii aktywnie włączyli się rodzice i dzieci. Okolicznościową homilię wygłosił do dzieci ks. Tomasz. Głównym przewodnikiem homilii była Monstrancja, która ukazywała swoje piękno ale brakowało w niej kogoś, kogoś kto jest najważniejszy. Brakowało w niej Pana Jezusa. „Każdy człowiek choćby był najpiękniejszy to jeżeli nie ma w nim Pana Jezusa to zawsze temu człowiekowi będzie kogoś brakowało. Dzisiaj Wy stajecie się w pełni chrześcijanami. Wchodzicie w komunię, w jedność z Panem Jezusem. Dzisiaj bierzecie Pana Jezusa za rękę i mówicie chcę iść z Tobą przez całe swoje życie. Uświadomcie sobie ogromną odpowiedzialność i ważność tych słów.” Po zakończeniu homilii nastąpiło odnowienie obietnic Chrztu św. dzieci trzymały zapalone świece, które zostały zapalone od paschału, a ogień został im podany przez rodziców. Następnie zaniosły dary ofiarne. Do stołu ofiarnego przystępowały parami i przyjmowały Ciało Chrystusa w postawie klęczącej. Na zakończenie zostały pobłogosławione chlebki, które zostały rozdane po wyjściu z kościoła. Dzieci zatańczyły dziękczynny taniec wokół figury Zmartwychwstałego Chrystusa. Oczywiście jak dobry zwyczaj nakazuje były też podziękowania, które skierowane były najpierw do Pana Jezusa, a kończyły na osobie, która przygotowała dzieci czyli s. Klarze i katechetce Danucie Piaskowej. Oprawę muzyczną zapewnił organista Jakub Swędrak, a śpiew prowadziła Renata Swędrak.