100 ROCZNICA OBJAWIEŃ

13 maja 2017 mija 100 lat od pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie. Włączając się w obchody odbyła się w naszym kościele Eucharystia , którą poprzedzała modlitwa różańcowa i Litania Loretańska prowadzona przez ks. Tomasza. Eucharystia odbyła się o godz. 18:00 celebrowana przez ks. Łukasza i ks. Tomasza. Głównym celebransem był ks. Łukasz. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tomasz. Przybliżył nam główne przesłanie objawień jakie Matka Boża przekazała trzem małym pastuszkom w Fatimie. „Bądźmy świadkami Orędzia Maryi. Nie bójmy się Maryi, nie bójmy się Orędzia jakie nam głosi, nie bójmy się Boga. Bądźmy Jego świadkami…. Niech modlitwa płynie z naszych serc, a sprawi ona, że świat zazna pokoju.” Na zakończenie Eucharystii został wystawiony Najświętszy Sakrament i razem z figurą Matki Bożej Fatimskiej został poniesiony w procesji dookoła naszej świątyni.