ODKRYCIE PŁASKORZEŹBY

20 kwietnia została odkryta historyczna kamienna płaskorzeźba. Przedstawia ona teksty biblijne. Prawdopodobnie pochodzi z XVI wieku. Więcej informacji po zbadaniu przez rzeczoznawców.