LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

15 kwietnia 2017 roku o godz. 21:30 rozpoczęła się LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY oznajmiająca nam zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia rozpoczęła się przed kościołem gdzie zostały poświęcone ogień i woda. Liturgię koncelebrowali: ks. Ryszard – proboszcz parafii, ks. Andrzej, ks. Tomasz i ks. Łukasz. Głównym celebransem był ks. Tomasz. Poświęcił on ogień, od którego zapalił paschał, na którym zostały wyżłobione symbolicznie greckie litery Alfa i Omega (Bóg , który istnieje od zawsze i nie przestanie istnieć) oraz cyfry obecnego roku (oznaczają wpisanie naszej, konkretnej historii w nieskończone istnienie Boga) i wbite zostały w paschał symboliczne pięć gron oznaczających 5 ran Chrystusa-Boga. Po zapaleniu paschału celebrans nałożył kadzidło do kadzielnicy. W tym czasie w kościele była zupełna ciemność. Celebrans wchodząc procesyjnie do kościoła trzykrotnie zatrzymywał się śpiewając wezwanie „Światło Chrystusa” i wtedy wierni zapalali trzymane w ręku świece, można je było zapalać tylko od ognia pochodzącego od paschału. Tak, ze światłość w ciemnym kościele pojawiała się stopniowo tak jak paschał zbliżał się do głównego ołtarza. Kiedy paschał został wniesiony przed ołtarz, został ustawiony obok chrzcielnicy. Wtedy rozpoczęła się liturgia w kościele. Ks. Łukasz odśpiewał ORĘDZIE WIELKANOCNE (Exsultet). Podczas Liturgii Słowa wysłuchaliśmy 8 czytań (7 ze Starego Testamentu i 1 z Nowego Testamentu), przeplatane śpiewem psalmów i modlitwą celebransa. W tę część włączyły się osoby świeckie, lektorzy i nadzwyczajni szafarze. Usłyszeliśmy wreszcie radosne „Chwała na wysokości” wraz z głosami wszystkich dzwonów i dzwonków. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tomasz. „To wyjątkowa noc, w której na nowo przypominamy sobie o naszej wyjątkowej godności. To moment, w którym historia każdego z nas, życie każdego z nas nabiera zupełnie nowych kształtów. Niezależnie od tego w którym momencie życia jesteśmy, w której historii przed chwilą w Słowie Bożym usłyszanej się odnajdujemy. To jest dla nas dobry czas, bo nasz Pan Jezus Chrystus Zmartwychwstał. Wszystko wygląda inaczej dlatego z wielką radością przychodzimy dzisiaj i świętujemy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo bez Niego nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Uśmiech, radość, pokój – musielibyśmy tego ciągle szukać. A my to znaleźliśmy, wiemy gdzie bije to życiodajne źródło z którego możemy zawsze czerpać. Kiedy budowaliśmy Grób Pana Jezusa, to miejsce adoracji, w którym spotykaliśmy się wczoraj i dzisiaj, to źródełko, które tam biło nie było do ozdoby. Ono miało nam przypominać, że ze śmierci Jezusa Chrystusa dla nas wypłynęła Woda Życia. Woda, która ożywia nasze groby, ożywia nasze serca. Chrystus jest tą ożywczą wodą, Chrystus nadaje nam nowego znaczenia. Ważne jest abyśmy potrafili z tej kaplicy grobu przejść ku zmartwychwstaniu. Bo tego nas uczy Jezus Chrystus. Każdy z nas ma takie miejsca w historii swojego życia, które mógłby nazwać grobem duchowym, takie momenty , w których nie było nadziei, było bardzo trudno. I właśnie w te momenty wchodzi Chrystus i przynosi nam życie, przynosi nam nadzieję. To właśnie po to On przychodzi aby ukazać nam radość i siłę, ukazać, że to On jako jedyny Pan i Zbawiciel nas podnosi. …… On schodzi do naszych trudności, kłopotów i wyciąga nas na światło życia. To dzisiaj się właśnie dokonuje, to światło świeci się w naszych sercach. Ale potrzeba ciszy grobu, żeby to się dokonało. Zmartwychwstanie dokonało się w ciszy. Dzisiejsza Ewangelia bardzo wyraźnie to pokazuje: kiedy niewiasty przychodzą do grobu to jest taki moment jak zstępuje anioł jest ten wielki hałas, siada na kamieniu jest błyskawica i on opisuje coś co się wydarzyło w ciszy. Na drodze duchowej potrzebujemy ciszy. Jeżeli będziemy żyli w większej ciszy, bardziej wsłuchani w Pana Boga będzie nam się żyło lepiej, owocniej. Jeżeli brakuje ci Zmartwychwstania, jeżeli czujesz się jak ten grób, jeżeli przeżywasz jakąś formę śmierci – to znaczy, że potrzeba ci ciszy i czasu przed Panem. Warto zobaczyć, że anioł, który przychodzi i mówi do niewiast „Wy się nie bójcie”. Są tacy, którzy się boją Boga, których zmartwychwstanie przeraża, są tacy, którzy zaprzeczają temu wydarzeniu, są tacy którzy się odwracają i tacy się boją. Tacy będą krzyczeć, będą nawet agresywni ale wtedy Pan do nas mówi przez swojego wysłannika „Wy się nie bójcie”. Z tego spotkania rodzi się dynamizm działania. Tegoroczny temat duszpasterski brzmi „Idźcie i głoście”. To wezwania dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas głosi tyle, na ile potrafi. Niech to hasło stanie się mottem życia. …. Pan Bóg nie chce abyśmy Go adorowali tylko w kościele, On chce abyśmy z tego spotkania tutaj poszli do naszych domów. Pan Bóg chce abyśmy Go zabrali do domu, abyśmy żyli z Nim na co dzień. … Przeżywając tę radość, tą Bożą obecność człowiek staje się dynamiczny w swojej wierze. I niech Bóg, który zmartwychwstaje, Pan który daje nam nowe życie pomaga nam aby Jego Łaska przemieniała nasze serca, a my bądźmy radosnymi w przeżywaniu naszej wiary, bo radosnego dawcę miłuje Pan.” Po odmówieniu przez celebransa modlitwy nad wodą w chrzcielnicy zanurzył trzykrotnie w niej paschał. Ceremonię poprzedzało odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Na zakończenie Eucharystii wszyscy w procesji z Najświętszym Sakramentem wyruszyli wokół kościoła oznajmiając wszystkim, że Chrystus Zmartwychwstał. Przed rozesłaniem odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum. Proboszcz parafii ks. Ryszard złożył szczególne podziękowania za pomoc i udział w obchodach Triduum Paschalnego: kapłanom pracującym w parafii: ks. Andrzejowi, ks. Tomaszowi, ks. Łukaszowi – w szczególności za posługę w konfesjonale; klerykom: Aleksandrowi i Łukaszowi, siostrom zakonnym, ministrantom, lektorom, szafarzom, organiście Marcinowi Bojskiemu i scholi Vox Cordis za oprawę muzyczną, ks. Tomaszowi za przygotowanie ciemnicy i grobu, panu Ryszardowi (kościelnemu), osobom świeckim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i prowadzenie liturgii, i wszystkim, którzy chociaż w najmniejszym stopniu przyłączyli się do przeżywania tak wspaniałych modlitewnych dni. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!!