WIELKI CZWARTEK

WIELKI CZWARTEK – USTANOWIENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA Wielki Czwartek 13 kwietnia 2017 roku rozpoczął obchody Triduum Paschalnego. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta i jedyna w tym dniu Msza Św., odprawiana w naszym kościele. Celebrowali wszyscy kapłani naszej parafii: ks. proboszcz Ryszard, ks. Andrzej, ks. Tomasz, ks. Łukasz oraz senior ks. Stanisław. Z uwagi na to, że jest to Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, w której wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii jak i kapłaństwa złożone ostały wszystkim kapłanom życzenia od wszystkich grup parafialnych jak i wiernych oraz wręczone zostały kwiaty i słodkie upominki. W tej jednej Mszy św. po raz ostatni usłyszeliśmy dźwięk dzwonów podczas odśpiewania „Chwała na wysokości”, od tej pory słychać już tylko dźwięk kołatek. Ewangelia została uroczyście odśpiewana przez ks. Łukasza, który był głównym celebransem. Wygłosił okolicznościowe kazanie. W słowie skierowanym do wiernych usłyszeliśmy o ustanowieniu przez Chrystusa dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. „Zarówno Eucharystia jak i Kapłaństwo są sposobem pojawiania się Boga w naszym życiu który nie możemy całkowicie zrozumieć. Tę przemianę chleba w Ciało i wina w Krew, człowiek może zobaczyć tylko oczami wiary.” Usłyszeliśmy też słowa pełne smutku ukazujące jak człowiek ochrzczony nie korzysta z daru Eucharystii i nie okazuje należnego szacunku do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ukazał nam Jezusa jako szalonego z miłości, zakochanego w człowieku aż do Krzyża, ciągle zaskakujący, ciągle o krok przed nami w Miłości. Najpiękniej to zniecierpliwienie Boga, to pragnienie Boga, ten Jego upór w miłowaniu człowieka ukazują ostatnie słowa księgi „Pieśni nad pieśniami”: „Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.” Następnie ks. Łukasz dokonał aktu umycia nóg 12 mężczyznom. Komunia święta była przyjmowana pod dwiema postaciami. Komentarze w czasie Eucharystii prowadziła Anna Ganowska. Czytania wykonali klerycy: Aleksander i Łukasz, a modlitwę powszechną odczytały osoby świeckie. W darach ołtarza zostały przyniesione wraz z winem, wodą i komunikantami także kosz owoców i chleb. Na zakończenie Eucharystii został przeniesiony do ciemnicy w procesji Najświętszy Sakrament. Oprawę muzyczną zapewniła schola Vox Cordis pod kierunkiem organisty Marcina Bojskiego. Adoracja w ciemnicy trwała do godz. 22:00