CIEMNA JUTRZNIA

Wielki Piątek i Wielka Sobota rozpoczęły się modlitwą Liturgii Godzin. O godz. 7:00 odbyła się Jutrznia, która jest modlitwą poranną. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę Jutrznia odmawiana wspólnotowo nosi nazwę ciemnej. Trzynaście zapalonych świec symbolizuje Chrystusa i Apostołów, w trakcie modlitwy gaszone były poszczególne świece, które oznaczają opuszczanie Chrystusa przez uczniów. Ostatnia paląca się świeczka została zaniesiona za ołtarz ukazując nam symbolicznie, że nie ma Pana Jezusa w tabernakulum. Jutrznię prowadził ks. Tomasz, ks. Łukasz, kleryk Aleksander i kleryk Łukasz.