DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA

„DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA” – DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 25 marca 2017 roku odbyła się uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Jest to też DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA obchodzony już od 1992 roku. W tym dniu w naszej parafii odbyło się uroczyste podjęcie DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. Do Duchowej Adopcji przystąpiło około 20 parafianek. O godz. 9:00 została odprawiona uroczysta Msza św., którą celebrowali dwaj kapłani: ks. Andrzej, ks. Proboszcz Ryszard. Głównym celebransem był ks. Andrzej i to on przyjmował deklarację od osób przystępujących do Duchowej Adopcji. Uroczyste przyrzeczenie odbyło się przy zapalonych świecach odpalonych od ognia paschału. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej. Teraz każdy kto złożył przyrzeczenie będzie przez 9 miesięcy codziennie odmawiał modlitwę w intencji poczętego dziecka, jedną tajemnicę różańca oraz będzie podejmował dobrowolne postanowienie na rzecz wybranego przez Boga poczętego dziecka. Dziękujemy wszystkim, którzy odważyli się podjąć tak wspaniałe dzieło.