MSZA ŚW. O UZDROWIENIE

MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE FIZYCZNE I DUCHOWE 22 marca 2017r. o godz. 18:00 w naszym parafialnym kościele została już po raz kolejny odprawiona Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Głównym celebransem był ks. Tomasz. Koncelebrowali: o. Pacyfik Iwaszko (franciszkanin z Krakowa), ks. Mieczysław. Okolicznościowe kazanie wygłosił O. Pacyfik. Usłyszeliśmy: „Boże pouczenia, Boże słowa mają moc by przywracać nam zdrowie. Jest kilka fragmentów w Piśmie św. gdzie jest mowa o uzdrawiającej mocy Bożego Słowa. Np. mówi psalmista „Posłał Słowo, aby ich uzdrowić” . Pochylamy się nad fragmentem Bożego Słowa – piąty rozdział Ewangelii św. Mateusza: Pan Jezus mówi do swoich uczniów o wypełnianiu przykazań. Ważne jest zrozumieć okoliczności jakie były w czasie wypowiadania tych słów. W tamtym czasie były różne stronnictwa wśród Żydów: faryzeusze, saduceusze, esseńczycy …. A Pan Jezus przychodzi do tych wszystkich ugrupowań i mówi o zachowaniu prawa „Kto wypełnia przykazania ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim”, nie przyszedł aby znieść ale je wypełnić. Uczy wypełniać sercem, ukazuje prawo miłości. Jeżeli ktoś jest przeniknięty miłością to zachowywanie przykazań jest mu łatwo. Uczy nas zachowywać nakazy w duchu miłości…. Duch św. nas wyzwala, on jest tym który leczy, pomaga nigdy nas nie opuści, towarzyszy, broni nas nawet wtedy gdy my nie mamy już siły. Nigdy nas nie opuści, staje zawsze po naszej stronie przed przeciwnikiem, którym jest zły duch. A stało się to przez odkupienie Jezusa, przez Jego Mękę i Śmierć. Przychodzi do nas w mocy zmartwychwstania jako żywy Bóg w Eucharystii, aby uzdrawiać i uwalniać.” W następnej części Następną częścią zakończenie Mszy Św. został wystawiony Najświętszy Sakrament i nastąpiła modlitwa o uzdrowienie fizyczne i duchowe prowadzona przez o. Pacyfika. Po niej celebrans podchodził z Najświętszym Sakramentem do każdego wiernego. Odbyło się także poświęcenie soli, wody, oleju i świec, czyli sakramentaliów. Eucharystię wzbogacił zespół muzyczny wspólnoty SYCHAR, włączyli się także w czytania i modlitwę wiernych. Oprawę muzyczną zapewnił organista Mieczysław Ganowski. Na zakończenie spotkania wszyscy celebransi udzielali indywidualnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk i modlitwą, obecny był także kapłan obrządku greckokatolickiego ks. Andrij Bunzyło. Można było także zakupić wartościowe książki.