OŁTARZ ŚW. JADWIGI – RENOWACJA

3 grudnia 2016 roku powrócił do naszej świątyni ołtarz św. Jadwigi.