NOWY ZARZĄD KSM

NOWY ZARZĄD KSM W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ Nowy Zarząd KSM w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Prezes KSM Szprotawa Alicja Drozdek została wybrana na Zastępce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – gratuluje Alicji jako Asystent Oddziału KSM – ,,Wspólny rok pracy u podstaw i formacji, przynosi już pierwsze owoce w postaci funkcji w Zarządzie Diecezjalnym” Gratuluje i dziękuje moim KSM -owiczom za tak godne reprezentowanie w strukturach diecezji> Asystent KSM Szprotawa – ks.Andrzej Jędrzejowski. NOWY ZARZĄD KSM W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO – GORZOWSKIEJ. 26/11/2016 Marta Brodzik fajna ekipa, Kargowa, KSM, Szprotawa, Wschowa, Zarząd, Zielona Góra W dniu 26 listopada 2016 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej wybrało nowy Zarząd w składzie: Marta Brodzik (Oddział KSM przy Parafii Najśw. Zbawiciela w Zielonej Górze), Iwona Paulina Strynal (Oddział KSM przy Parafii św. Wojciecha w Kargowej), Agnieszka Wojnarowicz (Oddział KSM przy Parafii św. Doroty w Harklowej), Łukasz Gonia (Oddział KSM przy Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze), Aleksandra Ferenc (Oddział KSM przy Parafii Najśw. Zbawiciela w Zielonej Górze), Weronika Kasperska (Oddział KSM przy Parafii św. Stanisława Bpa i Męczennika we Wschowie) i Oskar Krzyżostaniak (Oddział KSM przy Parafii św. Wojciecha w Kargowej). Spośród trzech przedstawionych biskupowi Tadeuszowi kandydatów zostanie wybrany Prezes. Skład Komisji Rewizyjnej po wyborach wygląda następująco: Przewodniczący Jakub Kusiowski (Oddział KSM przy Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze), Zastępca Przewodniczącego Alicja Drozdek (Oddział KSM przy Parafii WNMP w Szprotawie) i Członek Hanna Burdziej (Oddział KSM przy Parafii św. Wojciecha w Kargowej). ,,PRZEZ CNOTĘ,NAUKĘ I PRACĘ SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. GOTÓW!